Църковни ритуали, празници и обичаи при погребение

Църковни ритуали, празници и обичаи при погребение

В българския фолклор, погребението е висше събитие от живота на човек, граничещо с това на неговото раждане.

Всеки човек има напълно право сам да изгради вярванията си и да се уповава на българския фолклор или не. Разчитайки на своите корени, ние от семейството на „Харон“ избираме позитивната гледна точка, която се крие именно в обичаите свързани с българския фолклор и отнасящи се пряко до смъртта и възприятието ни за нея. Именно възприятието ни за смъртта успява да изгради у нас и възприятие за погребение, което не налагаме на всеки, който ни избере, а предлагаме нова гледна точка.

Всички черни багри, сълзи, ридания, нервни кризи и депресивни състояния в голяма част от случаите са базирани на неинформираност и липса на вяра спрямо понятията „смърт“ и „погребение“. Ние не ви виним в това и ще се радваме да представим различните църковни ритуали, празници и обичаи при погребение.

Не, думата празници тук не е грешна. Присъства именно, защото от древни времена за българите настъпването на смъртта е свято и висше празненство за душата на покойника, а оттам и за неговите близки. В българския фолклор липсва егоизъм и егоцентрично драматизиране по загубата на някого, а извисяване, че душата на покойника намира своята свобода и мир. Въпреки че от погребалната агенция имат ролята да се заемат с организирането и изпълнението на всички траурни ритуали, които са съгласувани със скърбящите е добре да знаете какво всъщност представляват тези траурни ритуали и от какво имате право да избирате.

Българите имат своя вяра и точно тя определя част от разбиранията за настъпването на смъртта и самото погребение. Траурните ритуали не винаги са свързани с църквата, но често се уповават точно на нея.

Смъртта

Според вярванията Св. Архангел Михаил взима душата на човека и така той умира. В случай че умиращият се усмихва, вярването повелява, че Архангелът му подава златна ябълка, ако се потресе, вярват, че вижда меча на светеца или изпива горчивата чаша, която той му поднася. Настъпването на смъртта се оповестява с характерно биене на църковната камбана, която бие на умряло – и по този звън може да се разбере дали починалият е мъж или жена.

Един от обичаите е веднага след настъпването на смъртта покриват огледалата и всички други предмети с отразяваща повърхност – за да не огледа мъртвият в тях и да реши да се върне. Водата се излива и се затварят всички врати и прозорци, за да може душата да излезе по лесно. Спира се и часовникът. Не оставят тялото само и за миг, защото ако го прескочи котка или куче, се смята, че ще стане вампир. Поради същата причина тялото не бива да остава и на тъмно. Траурният ритуал е винаги до тялото да има макар и бледа светлина.

Част от празничните ритуали е замесването на питка. Наричаме ги празнични, защото както споменахме по-рано преминаването на душата от един свят в друг е празничен момент. С настъпването на смъртта се замесва питка, което е съпоставка и с другия най-важен момент в човешкия живот  – раждането, когато отново се замесва питка.

Следвайки обичая по замесването на питка, след разчупването на тази още топла пита душата на покойника напуска дома. Така се затваря цикъла на човешкия живот, започнал с раждането.

След като питката е замесена, ритуалът повелява да стартира къпането на покойника. Водата се носи специално за целта в черен котел, който после не се внася в къщата, а се обръща и слага камък отгоре му – така стои до три дни след погребението.

Тялото се полага в посока изток-запад докато настъпи моментът за погребение.

Колкото до гробът, важно е да знаете, че се копае в деня на погребението – той не бива да нощува празен, за да не умре още някой от семейството. По време на работа копачите внимават да не прескочат или да не подадат нещо през гроба, за да не вампиряса покойникът. Ако намерят стари кости в гроба, измиват ги с вино и ги поставят в една кърпа в гроба при покойника.

Погребение

Погребението започва с изнасяне на покойника от къщи докато е в къщата, с него се отнасят като към жив, но щом го изнесат, започва неговото отделяне от домашните и от живите. Този момент винаги е най-емоционален, защото тогава се осъзнава напускането на човека и настъпилата загуба. Трупът се изнася с краката напред. Обичаят повелява при носенето или прекарването с кола да се спира на няколко места на кръстопът.

В случай че искате да бъде спазен изцяло обичаят и има свещеник на погребението, то е важно да знаете, че той върви начело, а след него носещият житото, после този с дървения кръст, следва покойникът и след него близките, подредени според степента на родство с него. Всеки, който срещне шествието, е длъжен да спре, да свали шапка  да изчака то да отмине. Забранено е да се мине път на погребение и то не само непосредствено, а и в зоната на видимост. Минаването през вода и преливането са свързани с представите, че светът на мъртвите се дели от този на живите от вода, река, която мъртвият трябва да премине. Затова слагат при него монета, с която да си плати на лодкаря, който ще го преведе от другата страна на реката.

Край гроба се раздават хляб и жито, а храната не бива да се връща вкъщи ако остане. Докато погребението върви, в къщата трябва да са останали жени – шетачки, които да се грижат за покъщнината. Сметта и метлата се отстраняват от жилището – хвърлят ги във вода, изгарят ги или ги поставят на кръстопът.

Това са само част от църковните вярвания, обичаи и траурни ритуали. Какво ще спазите вие, ние не можем да назовем, но не се колебайте да се консултирате с нас за различните варианти.

Транспортиране на починал в страната или чужбина

Имайки предвид големият брой емигрирали от страната, както и политическата обстановка по целия свят, често се налага транспортирането на починал в страната ни и извън нея. Транспортирането или репатрацията е процедура, която освен че не е приятна, е свързана с редица условности, тичане по институциите и организиране на документи.

Семейството ни в „Харон“ знае това, но и е важно да имате предвид че голяма част от необходимата документация за репатрация на починал изисква съдействие на близките около покойника.

Ние можем да се погрижим за репатрацията, както и с насоки затова какво е необходимо да бъде подготвено и как да бъде организирано откъм задължителна документация. Знаем, че моментът е изключително неподходящ за обикаляне по институции и организиране на преминаване на покойника на границите на нашата или на чужда страна.

Как се организира документацията за репатрация на починал?

Освен стандартните условности по самия транспорт на покойника от една до друга страна, репатрацията е пряко свързана с документация, за да може трупът възможно най-бързо да бъде транспортиран от точка А до точка Б, както и да бъде организирано неговото погребение.

Всъщност, транспортирането на труп е тромаво като процедура, но ние ще ви помогнем максимално лесно да организирате всички необходими детайли, а дори и да се заемем с всичко.

Подготовката на документите на чужд гражданин е свързана със следните стъпки:

– превод;

Преводът на смъртен акт, както и на други документи е задължителен при необходимост от транспортиране на покойника от една страна до друга. Това се налага поради задължителните изисквания на митниците, както и изискванията на съответните държави. Прозрачността по транспортирането на труп е задължителна, за да може да се елиминират възможностите от забавяне на транспортирането и възникване на допълнителни грижи за всички страни.

– легализация;

Легализацията е доказателството за истинността на представяните документи по настъпилата смърт. Дали е необходимо да бъдат легализирани документите, зависи от конкретния случаи и най-вече от държавата, за която се подготвят документите. С някои държави България има правна спогодба и легализация не се налага. Какво точно е необходимо, ще разпитаме и проучим ние, от погребална агенция „Харон“. Агенциите за превод и легализация в България са достатъчно компетентни да реагират бързо и правилно в подобни ситуации, защото също осъзнават рисковете при транспортиране на труп.

– СХЕИ;

– балсамация;

Балсамацията представлява временно запазване на тялото на починал човек, чрез химически или сродни средства и подготвянето му за показване на погребение. Относно балсамацията отново погребалната агенция поема всички необходими грижи по организирането ѝ. Самата балсамация позволява именно това безпроблемно транспортиране на трупа, което се налага да бъде извършено.

– запечатване на ковчега от служител на митницата.

Именно затова запечатване са необходими голяма част от документите, съпътстващи покойника и неговите близки.

Знаем, че всичко това изглежда тромаво и непосилно за извършване от вас. Ние ще помогнем с каквото можем и ще ви напътстваме, за да може максимално бързо и лесно да бъдат приключени задачите по превод, легализация, медицинска документация, балсамация и транспортиране.

Годините опит в сферата показват, че всяко нещо има решение, стига двете страни да бъдат достатъчно отзивчиви. За да може всеки един от екипа на погребалната ни агенция да си свърши безупречно работата, насоките и съветите по организиране на необходимата документация е важно да бъдат следвани стриктно, колкото и да е трудно това.

Всяка една от тези процедури е съпровождана от дейността на лицата в погребалното бюро, освен когато не става дума до оригинали на документи и представянето им пред съответните институции.

Какви са вариантите за транспорт?

След като е организирана документацията, транспортът е изцяло наша грижа.

 • Със специализиран автомобил

Екипът на погребалната ни агенция организира транспорт на починал до и от всяка точка на Европа с хладилен специализиран превоз. Всичките ни автомобили са снабдени с хладилни и охладителни помещения, отговарящи на международните санитарни изисквания и са в денонощна готовност да се отправят към всяка точка на Европа, както и конкретно към.

 • Австрия;
 • Англия;
 • Белгия;
 • Германия;
 • Гърция;
 • Дания;
 • Испания;
 • Италия
 • Македония;
 • Норвегия;
 • Румъния;
 • Финландия;
 • Франция;
 • Холандия;
 • Швейцария;
 • Швеция;

Относно всички детайли по формиране на цената ще бъдете информирани подробно при свързване с членове от екипа ни или на нашия сайт.

Смъртта на близък и всичко, което съпътства транспортирането и погребението са неприятни задачи. Доверете се на международни траурни услуги „Харон“. Опитните ни специалисти осигуряват подкрепа и професионализъм и се грижат за всичко, което е необходимо.

 • Със въздушен транспорт

В случай че ваш роднина или близък почине в държава, която е извън рамките на Европа, ние отново можем да съдействаме и да организираме репатрирането на покойника с въздушен транспорт. Агентите ни извършват подготовката на тленните останки на място – балсамиране и поставяне на покойника в специален контейнер с вградена цинкова вана. Оформянето и изпращането на необходимият набор от документи до компетентните органи също е роля на нашият екип.

Ние сме готови да съдействаме с всичко, което е необходимо, за да имате възможно най-малко грижи по репатрацията на ваш близък.

Погребалната агенция, която се грижи за организацията на всичко по смъртта на починал ваш близък, има отговорността да се погрижи както за детайлите, така и за изключително важните неща. Ние знаем това и отдаваме целия си фокус върху това вие да се занимавате с максимално малко задачи, особено когато е необходима репатрация на покойника.

Знаем, че рисковете от грешки, проблеми и забавяне на придвижването на трупа са възможни най-вече, когато скърбящите се нарамят да организират всичко сами. В тежкото състояние на скръб след загубата на близък, често едни от най-важните организационни въпроси остават нерешени. Доверете се на професионалистите ни от погребална агенция „Харон“, за да се случи всичко по най0гладкия начин.

Избор на подходящи цветя и кетъринг за погребение

Този текст едва ли ще бъде прочетен, без да е необходима организация на погребение и без да е настъпила смърт. При всички случаи всеки от семейството на траурна агенция „Харон“ ще прояви разбиране и ще има за задача да ви предостави възможностите относно избора на цветя и кетъринг при организирането на погребение.

Всичко това е с цел траурните ритуали да бъдат правилно организирани така, че да изразяват същността на покойника по най-добрия начин. Най-често изборът на цветя и конкретна храна се извършва на принципа „най-евтиното“. Уви, ако цената не е фактор и искате да изпратите близкия си човек по най-достойния начин е добре да се запознаете с тенденциите и символиките преди да изберете конкретни цветя.

Както при организиране на всички други празнични мигове, така и погребението е вид празник за човешката душа и е съпътствано от обичаи, цветя и сбирка на близки хора, дори и не винаги да е удачно тази сбирка да бъде наречена „празненство“.

Цветята освен да бъдат придружителна част за едно погребение те изразяват и имат свой език, чрез който имат силата да отправят послания на присъстващите. Важно е да си отговорите на въпроса какво искате да кажете с избора си на цветя и какво заслужава да украси събитието душата на починалия.

Важно е да се има предвид, че в повечето случаи пакетите, включващи погребални услуги не включват цветя и кетъринг. Те са отделен елемент, който няма отношение към ниски цени на погребални услуги.

Възможно най-ниски цени на погребални услуги очаквайте да намерите от семейството ни в траурна агенция „Харон“, както и възможно най-добрите алтернативи за избор на цветя и кетъринг.

Цветя за погребение – какво да изберете?

Цветята имат собствен език и изразяват различни емоции и значение. Знаем, че изборът на цветя в толкова емоционален момент е трудна задача, но затова сме подготвили селекция от важни стъпки и конкретна информация, за да направим процеса по-лесен.

Възможностите по избор на цветя за погребения са безброй много. Избраната по-долу селекция включва едни от най-подходящите цветя за помен.

 1. Лилии

Лилиите са много универсален избор за цвете, което е подходящо не само за погребения. Макар да са им дадени редица значения, те най-често се използват, за да символизират възстановената невинност. Бялата под-порода „бяла звезда“ е най-популярният избор за погребения.

Лилията е израз на чистотата, която прави паралел между раждането и смъртта, а между тях изживения от покойника живот. Лилиите са начинът да бъде изразена чистата душа на покойника, толкова чиста, колкото е била и при самото му раждане.

 1. Гладиоли

Гладиолите могат да стигнат височина до 120 см. и са съставени от стъбло с множество цветя. Гладиолите са класически и традиционен избор за помени и погребения и често е използват, за да представят силата на характера и моралната ценност на починалия.

Гладиолите се предлагат в широк спектър от цветове и това създава цвят и феерия на иначе така черното и мрачно погребение.

Да бъдат избирани многоцветни растения за погребение не е лош вариант. Важно е да имате предвид че погребението не е задължително да се организира в цветове само черни и бели.

 1. Карамфили

Карамфилите обикновено се използват за погребения, тъй като те издържат най-дълго време. Розовите карамфили са израз на памет, а белите карамфили представляват чиста любов. Само в тези две разновидности е достатъчно да бъде изразена чистотата на душата на покойника. Червените също са предпочитан вариант, но изразяват дълбока скръб и страдание.

 1. Хризантеми

В много страни от цяла Европа, като Испания, Франция и Полша – хризантемите се използват единствено като погребални цветя. В Азия, хризантемите са израз на скръб, а в САЩ те са израз на истината. Независимо от символиката си, хризантемите се смятат за положителен и благ почит.

 1. Рози

Розите без съмнение за една от най-предпочитаните възможности. Всеки цвят има своето значение.

Бели рози – смирение и невинност;

Червени рози – любов и уважение;

Розови рози – любов и благодарност;

Тъмночервени рози – скръб;

Жълти рози – силна връзка;

Една роза сред букет, без значение от цвета е израз на трайна и истинска любов.

 1. Спатифилуми

Спатифилумите са израз на мира, хармонията и невинността след смъртта. Християните виждат бели кремове като символ а Дева Мария и често свързват Великден с този вид цветя. Спатифилумът се смята че освобождава душата на покойникът и ѝ позволява да бъде в мир.

 1. Орхидеи

Орхидеите са красивият израз на смъртта. Розовите и бели орхидеи са цветовете, свързани с траур и представят вечна любов. Орхидеите също са избирани като цветята, с които най-истински може да бъде изразено съчувствието на близките.

 1. Хортензии

Хортензиите са растенията, които не пряко са свързани с погребенията. Те са общ благодарствен дар. Цъфтят в продължение на много години и са много лесни за поддържане. В тази връзка се оказват невероятно подходящи за засяване върху гроб.

 1. Нарциси и лалета

Нарцисите и лалетата символизират новото начало. Смята се, че те дават надежда на хората, които преминават през траурни времена. Подобно на розите, лалетата са подходящи в разнообразни цветове, всеки с различни значения.

Жълто – ведрост;

Бяло – прошка;

Червено – любов.

Важно е да се знае, че цветята се срещат в различни разновидности, подходящи за погребение. Често пъти подредбата им се изразява във венци или се поставят в ковчега. Вътрешните цветя, поставени в ковчега, обикновено са подредени като ъглови клъстери, снопове, възглавници или кръстове.

За всички останали подредби може да ни потърсите, т.к те могат да бъдат отгоре върху ковчега, около ковчега и др.

Важно е да се има предвид че е важно за каква личност се организира погребение и спрямо неговата пъстрота на духа да бъде избрана правилната аранжировка. Цветята имат свой език и трябва да бъдат правилно подбрани спрямо покойникът.

Каква храна е подходяща за кетъринг на погребение?

Кетърингът отново се определя от човека, който е починал. Личността му, любимите му храни и напитки са в основата при избор на подходящ кетъринг.

Траурната агенция и нейният екип са на разположение, за да представят най-добрите възможности и да бъде организирано най-подходящото меню предвид случая. Житото и питката са задължителен елемент, а ние препоръчваме останалата храна да бъде по-лека, поради тежкото емоционално състояние на всички, които ще я консумират.

Важно е да бъдете осъзнати, че цените за цветя и кетъринг в повечето не са включени в представените пакети с ниски цени на погребални услуги. Изборът на цветя и кетъринг е свързан с допълнителни услуги, които не са част от погребалните.

Колко струва погребение или кремация?

Екипът на семейството ни в траурна агенция „Харон“ вече изясни същността на двете траурни услуги – кремация и погребение. След като вече знаете какви са разликите между тези две траурни услуги, спокойно може да се фокусирате и върху един от най-важните фактори – цената.

Цената е определяща в тези моменти, т.к в повечето случаи нещастието в семейството не пита преди да се случи. Поради тази причина изненадата е и изненада за портфейла на домакинството или на самите вас. Ние знаем това и сме наясно защо цената винаги е толкова определяща.

Колко струва погребение?

Цената за организиране на погребение включва различен набор от траурни услуги. Това е така, защото всичко, което е необходимо струва пари, а в същото време е задължително. Най-опростените и изчистени варианти за организиране на погребение включват основни елементи като:

 • Извозване на покойника от дома или болницата до хладилната камера на траурна агенция „Харон“;
 • Извозване на покойника от хладилната камара до гробищния парк;
 • Съхранение в хладилна камера – 24 часа;
 • Организиране на необходимата документация;
 • Административно обслужване/ Запазване на ден и час за погребението;
 • Покров;
 • Надгробен знак – обикновен;
 • Транспорт до гроба;
 • Изкопаване и зариване на гробно място;
 • Траурни ленти;
 • Доставка на стоки и всичко необходимо;
 • Консултации.

Всичко това е включено в обикновения пакет за организиране на погребение и съвкупност от всички необходими елементи. Много важна забележка в случая е тази, че некролозите са нашият жест към вас. На сайта на траурна агенция „Харон“ може безплатно да изготвите сами некролог, както и да си го изтеглите и размножите колкото желаете в подходящ формат и брой. Важно е да се има предвид че голям брой траурни агенции таксуват отделно тази услуга. Ние искаме да направим максимално за тези, които са ни избрали и поради тази причина предоставяме тази безплатна възможност.

Много често, хората избират най-опростеният вариант не просто заради стойността на услугата, а поради неинформираност какво представлява втория пакет, често бива избиран само първия.

Ето какви предимства крие избора и на втори пакет за организиране на погребение:

 • Извозване на покойника от дома /болница/ до хладилна камера.
 • Извозване на покойника от хладилната камара до гробищния парк;
 • Съхранение в хладилна камера – 24 часа;
 • Организиране на необходимата документация;
 • Запазване на ден и час за провеждане на ритуала при допълнителни услуги;
 • Ковчег – модел H01 в различен цвят;
 • Драперия – модел H04 полиестер със сатенена лента от три части;
 • Надгробен знак;
 • Всички такси към гробищния парк;
 • Транспорт с луксозни катафалки до храм или ритуална зала;
 • Товаро-разтоварна дейност до храма или ритуалната зала;
 • Присъствие на служител по време на ритуала;
 • Траурни ленти;
 • Консултация.

Много е важно да се информирате какво точно включва посочената от погребалната агенция цена, за да не се получават недоразумения.

Кремацията е другият вид начин за изпращане на близкия човек. Доста по-различен и нетрадиционен за България, той е и по-скъп поради непопулярността му и повечето условия за организация.

И в този случай цените са разделени на две основни части, образувани върху основа на това какво включват. Според възможностите всеки има право на избор.

Ето и какво включва най-основният пакет на кремация:

 • Извозване на покойника от дома / болница /, до хладилната ни камера;
 • Извозване на покойника от хладилна камера до гробищен парк;
 • Съхранение в хладилна камера – 24 часа
 • Изваждане на смъртен акт;
 • Оформяне на всички документи свързани с кремацията;
 • Запазване на ден и час за кремирането;
 • Ковчег – обикновен;
 • Покров;
 • Урна – Обикновена;
 • Надгробен знак;
 • Транспорт до крематориума;
 • Кремация;
 • Таксите към крематориума (кремацията);
 • Траурни ленти;
 • Доставка на стоки и аксесоари до гробищен парк;
 • Консултация.

Сложността от организирането на кремация и по-високите такси се дължат на само един крематориум за България. По-сложното организиране на траурна услуга по кремация изисква повече за целия екип и това се отразява на цената. Модерният и нов начин за изпращане на близък човек има своите предимства, но и своите недостатъци.

Другият, по-разгърнат пакет включва повече екстри и детайли при организирането на кремация. Поради тази причина цената му е по-висока, съобразно обикновеният пакет. Достойна кремация може да организирате като си осигурите този пакет за кремация, включващ:

 • Извозване на покойника от дома / болница /, до хладилна камера;
 • Извозване на покойника от хладилна камера до крематориума;
 • Съхранение в хладилна камера – 24 часа;
 • Изваждане на смъртен акт;
 • Оформяне на всички документи свързани с кремацията;
 • Запазване на ден и час за провеждане на ритуала при допълнителни услуги;
 • Ковчег – цветен;
 • Драперия;
 • Урна – Обикновена;
 • Надгробен знак -(кръст) ако се полага в гроб;
 • Самата Кремация;
 • Всички такси към крематориума (за кремирането);
 • Транспорт с една от луксозните ни катафалки до храм или ритуална зала;
 • Товаро-разтоварна дейност до храма или ритуалната зала;
 • Присъствие на служител по време на ритуала;
 • Траурни ленти;
 • Консултация.

Все пак, за повече информация не се колебайте да се свържете с някой от голямото семейство на траурна агенция „Харон“. Очакваме ви, за да изясним всичко необходимо по разликите между двете траурни услуги – погребение и кремация. Освен това подробно ще може да се запознаете със спецификите при организиране и на двата вида траурни ритуали.

Колкото и да е труден моментът, в който се намирате не пропускайте да се информирате за най-добрата възможност за вашия близък, макар и вече починал. Изборът на траурна услуга е важен, но е добре да не разчитате само на информацията по-горе, т.к тя обхваща основните параметри.

Ние ви очакваме и ще сме доволни да бъдем максимално полезни, за да се ориентирате в това какво е необходимо да се направи, както и коя цена с нейните придружаващи фактори ще устройва финансовото ви състояние.

Абстрахирайте се временно от емоционалното си състояние и мобилизирайте усилия, останалото оставете на нас!

5 грешки при организиране на погребение. Какво трябва да знаете?

Едва ли някой някога ще отдели време на подобен тип материал, колкото и полезна информация да съдържа той. Защо? Защото при настъпване на смърт, фокусът е във впрягането на усилия по организация на погребението, без да се обръща внимание на вероятностите от грешки.

Важно е да се има предвид че бдителността от грешки не се отнася до избора на траурна агенция. Вярно е, че траурната агенция е в основата, но има вероятности за грешки, за които самите вие е важно да проявявате бдителност. А как? На първо място като знаете за тях. Организацията на погребение е сложен и неприятен процес, който изисква фокус, макар и в трудния момент. Ние знаем това и поради тази причина сме подготвили 5 основни и най-важни правила, с които да избегнете грешки при организиране на погребение за нещата, които зависят от вас, а не само от траурната агенция.

Всеки един от членовете на екипа на траурна агенция „Харон“ е минал през същия път, през който минава всеки, който прекрачи прага на траурната агенция. Това ни дава възможност да сме обективни в преценката си и да разбираме, че най-вероятните поводи за грешки се дължат на емоционалното и психическо състояние на скърбящите.

 1. Щадите усилия

При организиране на погребение това, което най-често се случва е да нямате сили за всичко, което се изисква от вас. Това е напълно нормално предвид момента, в който се намирате и емоциите, които са ви обзели. Колкото и труден, тежък да е моментът за вас не забравяйте, че организирането на погребение изисква усилия и от ваша страна. Мобилизирайте се и дайте всичко от себе си. Колкото повече се мотаете, толкова по-тежко и тромаво ще е всичко по организиране на всичко необходимо.

Да, от траурна агенция „Харон“ ще се погрижим максимално да поемем всичко необходимо от към време и усилия, но не забравяйте, че погребението ще е за вашия най-близък човек.

 

Грешка е да щадите усилия и време. Не подозирате каква сила се крие у вас и знайте, че сега е моментът да я впрегнете.

 1. Избирате на случаен принцип траурна агенция

Изборът на траурна агенция трябва да е извършен достатъчно внимателно, защото това е в основата на гладко преминаване на цялата процедура по организиране на погребението. Изборът на правилната траурна агенция не се определя от цената, която предлага за организиране на погребението. Изборът е важно да бъде направен съобразно различни фактори, в основата на които се крият редица вероятности за грешка. Например:

 • Отношението, което ви показват;
 • Вниманието, с което се отнасят;
 • Ползите, които предоставят;
 • Мнението на други хора, използвали тази траурна агенция;
 • Методът им на работа.
 • Цена.

Ако цената е водещ фактор, то не забравяйте да се вгледате и за останалите показатели. В труден момент цифрите са повод за преценка, но все пак при организацията на погребение има толкова много други фактори, които са определящи за гладкото протичане на събитието.

 1. Излизате от процеса още преди самото погребение

С избор на траурна агенция, това не означава да оставате безучастни в целия процес. Колкото и да е неприятно, за да сте сигурни за какво се използват средствата ви, дали се инвестират в желаните от вас неща е добре да упражнявате контрол.

Всеки от семейството на „Херон“ знае това и няма нищо против всеки, който го е избрал да бъде част от целия процес по организиране, в случай че има желание.

Все пак, трябва да сте осъзнати, че много траурни агенции не са съпричастни до такава степен и не възприемат клиентите си за свои приятели.

 1. Доверявате се сляпо

Да се доверите на траурната си агенция не е най-лошото нещо, което може да направите дори напротив. По този начин ще си решите много други главоболия. Доверяването на сляпо е грешка ако под влияние на силните си емоции се доверите случайно за избора на агенция, както и за всички съпътстващи погребението ритуали и обичаи. За да бъде достойно погребение и за да бъде организирано по най-добрия начин не бива да оставате безучастни. Колкото повече хора се намесват във вашия избор и колкото повече странично мнение приемате, толкова по-големи са възможностите за допускане на кардинални грешки и разваляне на цялостното достойно организиране на погребението.

 1. Поддавате се на външни фактори

Всяка организация на някакво събитие, събиране на голяма група от хора и изпълняването на някакви традиции, обичаи, ритуали е напрягащ процес, а особено когато става дума за толкова емоционално и тъжно събитие. Ние знаем това и поради тази причина екипът на „Харон“ освен да ви бъде най-добър приятел в този момент, няма да се намесва с негативна цел във вашите избори.

Всеки от семейството на траурна агенция „Харон“ е ваш приятел и на драго сърце преди да стартира с работата по организиране на погребение ще ви представи необходимата информация, както и възможностите за допускане на грешка. Опитът ни в областта е изградил специалисти, които са минали през редица неприятни ситуации, които са довели до проблеми. Опит в успеха е това, което позволява правилна преценка за възможни грешки при организация на погребение. Ще ви споделим всичко, което е необходимо и ще следим да не допускате грешки, както и да не се поддавате на нахлулите емоции.

Какво да изберем – кремация или погребение?

Още с настъпването на смъртта в умовете на скърбящите започват да се разхождат какви ли не мисли, тревоги и задачи. Хаосът е причинен от липса на фокус и емоционално влияние. Семейството на „Харон“, което предлага траурни услуги знае точно това и предлага тези траурни услуги, за да направи лутането ви по-малко.

Разнообразието от траурни услуги е голямо и успява да покрие всякакъв тип нужди, за да е максимално лесно организирането на изпращането на покойника от този свят.

Приемаме възможността, че е възможно до настъпване на смърт в обкръжението ви, да не сте се сблъсквали с нищо, пряко обвързано с траурни услуги. Именно поради тази причина е важно първо да разясним какво точно означава кремация, каква е разликата между кремация и погребение и след това да изясним кога, какво е нужно да изберете – кремация или погребение.

Погребение

Както вече и сами знаете, погребението е онзи процес, при който тленните останките на покойника се полагат под земята. Това е най-широко разпространеният начин за сбогуване съобразно Православната Християнска религия. Най-често погребението се извършва в гроб, представляващ дупка в земята с размери 2 м на 1 м и дълбочина 1.5 м. Покойникът се полага в ковчег, с който бива спуснат в гроба и след това се заравя с пръст. След като измине година, традицията повелява да се постави надгробен паметник, върху който се изписват имената на покойника и често се поставя негова снимка. Широко разпространено е да бъдат засадени любими цветя и други растения непосредствено върху гроба.

Няма как да не отчетем факта, че при избор на погребение, скърбящите си оставят една възможност да посещават гробовете и един вид да са по-близо до обичаните си близки. Тези посещения напомнят на живите за краткотрайността и несигурността на техния собствен живот и нашата неизбежна посока за напускане на този свят. Проучванията показват, че близките на починалите, които са кремирани изразяват по-малко скръб и плач по време на погребението, рядко посещават мястото, където се съхраняват техните роднини и близки, особено тези, чиято пепел е разпръсната.

Най-важното при едно погребение е то да стане с почит. За целта може да се извърши шествие и носене на ковчега, което засвидетелства обичта и уважението ви към любимия човек. Не на последно място поставяме и по-малките детайли като закупуване на кръст, венци, цветя и други подобни. Повече информация за нужните неща ще намерите в траурната агенция.

Кремация

Всеки знае какво представлява погребението, както и основните стъпки по неговото организиране. Кога, обаче, се налага кремация и какво всъщност е кремацията предстои да разберете.

Кремацията е съвсем различен начин за опрощаване с покойника. В България, кремирането е все още непопулярна практика. Процесът по кремация представлява изгаряне на тленните останки на покойния до превръщането им в пепел. Процедурата се извършва в крематориум, като за целта тялото се полага в специализирана камера. След кремирането от покойника остава средно около 5 кг. прах, който се побира в урна. Съгласно правилата, урната се поставя в урнова ниша или се полага в гроб, но по света има и доста други обичаи, от които спокойно можем да заимстваме – прахът се разпръсква върху определена територия или се прибира в жилищен дом.

Πopaди нaличиeтo caмo нa eдин eдинcтвeн ĸpeмaтopиyм в Бългapия, paзпoлoжeн в Coфия, ocвeн в cтoлицaтa, ĸpeмaциятa e изĸлючитeлнo нeпoпyляpнa в дpyгитe paйoни нa Бългapия. Haпocлeдъĸ ce нaблюдaвa пpaĸтиĸa, пoĸoйниĸ oт дpyгo нaceлeнo мяcтo дa ce ĸpeмиpa, ĸaтo пъpвo ce извъpшвa цъpĸoвeн или гpaждaнcĸи pитyaл тaм, cлeд ĸoeтo пoгpeбaлнa aгeнция тpaнcпopтиpa тpyпa дo ĸpeмaтopиyмa в Coфия и cлeд ĸaтo бъдe ĸpeмиpaн, ypнaтa c пpaxa нa пoĸoйниĸa ce пpeдaвa нa близĸитe.

Стъпките, които предприемаме по организирането на кремация са изцяло съобразени с правилата за извършването на тази дейност, а именно:

 • Извозване на покойника от местоположението на неговата смърт до хладилната ни камера;
 • Извозване на покойника от хладилната камера до гробищен парк;
 • Съхранение в хладилна камера – 24 часа.
 • Организиране на необходимата документация, свързана с кремацията;
 • Снабдяване с всичко необходимо: ковчег/урна, покров, надгробен знак;
 • Транспортиране до крематориума /един единствен в България/;
 • Снабдяване с некролози, траурни ленти;
 • Доставка на всичко необходимо до конкретното място /гробищен парк или др./
 • Допълнителна консултация.

Организацията по изпращане на покойника в други светове е емоционален процес, наситен с редица задачи. Ние ще се погрижим за всичко, което е свързано с кремацията.

Всяка религия тълкува по различен начин кремацията и има различни възгледи за нея. Ако все още се колебаете какво е по-правилно да бъде извършено с трупа на покойника, то може да потърсите отговори и в съответните храмове. В България, кремацията съвсем не е предпочитана, именно поради религиозни съображения.

Кремация или погребение

Чecтo xopaтa нe пpaвят paзлиĸa мeждy пoгpeбeниe и ĸpeмaция. И ĸoгaтo нacтъпи тeжĸият мoмeнт дa ce cбoгyвaт c близъĸ чoвeĸ, нe винaги имa ĸoй дa пoмoгнe. След като вече познавате спецификите на всяка от двете траурни услуги, то може да прецените по кой от двата начина желаете да изпратите близкия си човек. Каквото и да изберете е важно да имате предвид че ние ще се съобразим с вашето решение и максимално поемаме ангажимент по неговото реализиране.

Мнозина са тези, които предпочитат именно кремация пред погребение и ние близките им хора сме длъжни да задоволим това тяхно желание. Всяка траурна агенция практикува кремирането, тъй че няма да имате проблем с неговата реализация.

Вие сте тези, които решавате дали кремацията ще бъде придружена от ритуал или не. Ако държите на церемонията, то услугата ще излезе по-скъпо, но пък за сметка на това ще вземете правилното решение. Желателно е да се простите с покойника, така както подобава и за пореден път да покажете вашата привързаност към него.

Колко струва кремацията и каква е ценовата разлика спрямо организирането на погребение може да разберете тук.

Починал у дома – какво да правя при смърт на близък?

Смъртта на близък у дома е истински шок за околните! Стресът, мъката, тревогата са завладяващи и често пъти настъпва истински хаос. В тези моменти мислите са свързани единствено с настъпилата загуба, но не и със стъпките, които трябва да предприемете по следващите наложителни задачи.

Преди да звъните на когото и да било, побързайте да се обърнете към специалисти, които да отразят настъпилата смърт. Следващата задача е да информирате траурната агенция, която сте си избрали, за да може да се задейства организацията на погребението и всичко необходимо.

Какво да правите ако настъпи смърт през нощта?

От изключителна важност е да разполагате с контакт на денонощна траурна агенция, за да има на кого да разчитате в този момент. Не забравяйте, че да звъните и да будите близки и роднини с подобна новина е едно от най-лошите неща, които може да направите.

След установена смърт, веднага трябва да бъдат предприети мерки от специалисти относно обработката на покойника, както и относно организацията на погребението.

Кои са стъпките при починал у дома?

За да сте максимално подготвени, ние от денонощна траурна агенция „Харон“ сме подготвили селектиран набор от стъпки, които да следвате при настъпване на смърт на ваш близък вкъщи.

 1. Свържете се с личния лекар.

В случаите, в които смъртта е настъпила в дома, първото и най-важно нещо, което трябва да направите е да се свържете с личния лекар на починалия, който има необходимите правомощия да потвърди смъртта. Той от своя страна е необходимо да пристигне при вас и да издаде т.нар. „съобщение за смърт“. Ако сте решили да бъде извършвана кремация, то е важно да предупредите личния лекар, за да издаде и нужният документ за кремация „разрешително за кремация“. В случай че не можете да се свържете с личния лекар, то не се колебайте да потърсите екипът ни от денонощна траурна агенция „Харон“, който ще се погрижи за необходимата документация.

Нещо важно, което бихме искали да ви посъветваме, в случаите, в които смъртта настъпва в болница и комплектът от документи се издава от лекуващия лекар. В повечето лечебни заведения задължително се извършва аутопсия. Ако не желаете да бъде извършвана, то трябва да попълните молба за освобождаване от аутопсия.

Много често, когато смъртта е настъпила в хоспис или старчески дом от там ви информират за кончината на вашия близък едва след като са повикали погребална агенция с която работят /срещу висок хонорар/. В такъв случай, когато вие отидете там се оказва, че не може да видите вашия близък за последен път, тъй като той вече е извозен в хладилна камера и ви информират, че „тяхната“ погребална агенция ще свърши всичко, като по този начин ви отнемат правото на избор на погребална агенция. Преди да предприемете каквото и да било се информирайте за точната цена в съответната погребална агенция, защото хонорарът който получава хосписа го плащате вие. Бъдете осъзнати, че имате всички права да смените траурната агенция и да изберете своя, въпреки приложения натиск.

 1. Свържете се с траурна агенция.

При настъпване на смърт в дома ви, то не пропускайте непосредствено след обаждане до личния лекар, да се свържете и с денонощна погребална агенция. Ние сме на разположение денонощно, за да смекчим обстоятелствата и да ви съдействаме възможно най-бързо.

 1. Не изпадайте в шок.

Моментът е сериозно изпитание за емоционалното и психическото състояние на околните скърбящи. Съберете се и се свържете с денонощна траурна агенция, а след това се отдайте на емоцията.

Съвет при починал у дома.

Каквито и съвети да дадем, няма да бъдат достатъчни, защото цялото семейство на „Харон“ осъзнава трудностите в момент на смърт у дома и преживяването на подобен шок. Все пак, ако се случи, живите трябва да се погрижат покойникът  “да извърви” най-бързо и леко за себе си и най-безопасно за близките си този път.

Защото това е дълъг и голям преход – своеобразна промяна на статуса, която не може да стане без близките на починалия. Те трябва да направят така, че от жив човек със свое място сред земните хора починалият да се пресели и намери място в йерархията на предците, да не се лута по пътя, да не се спира в своето движение. За да стане това, от живите се изискват определени задължителни действия, налагат се най-строги забрани. Защото още в началото на прехода действа опасността на междинното пространство, в което са бродещите души, неуспели да напуснат земята съвсем, макар че и на нея не са съвсем, и неуспели да се наредят в обществото на “чистите” души, да получат своя статус там.

Да останеш по средата, означава да останеш в хаоса, в неорганизирания свят, тъмнината, да нямаш своята точна граница, ограничение, определение, да проникваш съответно в чужда, забранена територия и да бъдеш опасен за хората, които се намират там. Това е демоничен свят, паралелен на реалния, в който починалият не бива да попада не само заради себе си, но и заради спокойствието и безопасността на близките си. И понеже това все пак може да се случи, още от първия момент на смъртта се появява раздвоението, двойното отношение към починалия.

Той е близкият човек, за когото се скърби, но също така и потенциално опасната на границата на световете душа. Прекрачила в хаоса и тъмнината, тя е в състояние все още да бъде медиатор, приносител на опасността, дебнеща оттам. Мъртвият се доближава по статус до некръстеното дете, само че пътят му е навън, отвъд през вратата. За там той вече няма нужда от своята земна индивидуалност. Сякаш трябва да се слее с природата, с първичното нейно плодородие, преди от него да излезе с ново лице, да прекрачи в друг свят, в друг ред. Но преди това е все още опасен за земните си познати. Ще престане да бъде заплаха едва когато изброди отвъд хаоса, в организирания небесен свят на предците, закрилящи и помагащи на живите потомци. За това са необходими не три, девет или 40 дни, а цяла година. И строго спазване на всички изисквания и забрани.

Всички обредни действия в деня на смъртта, погребението и помените след това до една година целят именно да създадат условията за този нелек преход от земен към небесен ред и да предотвратят попадането в опасното пространство на бродещите души.

Целта и смисълът на всеки обреден ритуал в крайна сметка са подреждане, организиране на обществото и хората в него, осигуряване на хармония и баланс между тях. И ако за ритуалите тук на земята резултатът е виден, то за ритуалите при смъртта той е твърде хипотетичен, условен и неясен. Може би заради това и изискванията, и забраните са били за старите българи още по-необходими и задължителни.

Всеки сам изгражда разбиранията си за смъртта, прехода и траурните ритуали. Ние сме на разположение денонощно, за да ви дадем мироглед и съвети как да се справите с починал у дома.

Избор на погребална агенция

В живота на всеки един от нас се налага да се раздели с близък човек или приятел и да бъде част от онзи тесен кръг, който има отговорната задача да се погрижи за погребението и всички погребални събития.

Ужасен е моментът, в който колкото и да е трудно, трябва да се фокусирате и да впрегнете всичките си усилия, за да се организира погребението на покойника и за да мине всичко гладко. Изключително трудно е в тежък и скръбен момент да се налага да вършите каквото и да е. В тези моменти ви се иска да се затворите и да страдате по загубата. Вместо това, обаче, се налага да се правят избори, да се решават казуси и всички свързани с организирането на погребението.

За да бъде организирано едно погребение по най-добрият и смекчен начин в основата стои изборът на погребална агенция, която да се заеме с детайлите. Не е необходимо просто да изберете някоя погребална агенция, а да изберете тази, която максимално ще улесни справянето ви в скръбната ситуация.

Ние знаем това и сме готови да застанем плътно зад гърба ви и да бъдем вярна подкрепа в този толкова труден момент.

Как да изберете погребална агенция?

Предвид модерното време, в което живеем съвсем не е трудно да намерите добра погребална агенция в София. Лесно може да попитате за мнение сред приятели и познати, както и да разгледате в интернет. Със сигурност ще откриете десетки обяви, цени и подробности по организирането на погребение. Неща, които едва ли ще искате да разучавате подробно имайки предвид страданието, което изпитвате вие и близките ви в този момент.

Изборът на погребална агенция е препоръчително да бъде съпътствано от подробно разучване, но имайки предвид ситуацията, краткото време и всички други съпътстващи тъжния повод неуредици за проучване няма време.

Смъртта на близък човек, изважда от релси нормалния живот на всеки. Мъката по загубата е изключително болезнена и организирането на достойно погребение не е по силите не мнозина.

Ние знаем това и сме насреща, за да ви помогнем. Ние не просто се грижим да организираме погребения, но и се сприятеляваме с всеки, който ни избере. Поради тази причина селектираме някои основни неща, които да ви помогнат в избора на погребална агенция, които ние правим просто, защото приемаме съдбата на всеки, който ни потърси:

Голяма част от разходите в повечето случаи се дължи на необходимостта от изготвяне на некролог и неговото размножаване. Ние осъзнаваме това и въвеждаме иновация, която ще ви спести разходи, време и ще ви спести 1 задача. Сайтът ни е пригоден точно за тази нужда. Вече не е необходимо да посещавате екипът ни само, за да изготвите некролог, както и да организирате с колегите от погребалната агенция неговия предпечат, брой, дизайн и др. Сами, може да проектирате всичко или да поставите условия на нас и ние да го свършим вместо вас.

 • Денонощна траурна агенция.

Знаем, че за смъртта няма точно време. Не искаме да се травмирате и да очаквате начало на работен ден, за да започнете организация и да уточните с помощниците си от погребалната агенция всички детайли.

Едни от най-големите травми на психиката и емоцията е чакането. Това вече не е необходимо. Избирайки ни, ние забравяме за работното време и мобилизираме усилия в това да ви помогнем по най-лекият и безболезнен за вас начин без значение по кое време на денонощието става въпрос.

С какво да внимавате при избора на погребална агенция?

Друг важен момент при избор на подходящата траурна агенция е цената за услугата. Много високите или много ниските цени будят съмнения за качеството. Вярно е, че близките са съкрушени от мъка, но нека тя не става причина и за финансови загуби. Препоръчително е да се интересувате какво точно включва цената на дадена услуга, ще има ли нужда от някакво доплащане при допълнителен ритуал.

Бъдете сигурни, че семейството на Харон ще ви информира за всяка стотинка и ще спести максимално средства, защото разбира трудностите на всеки, който застане пред погребалното бюро. С годините опит разбрахме, че всеки застанал и очакващ от нас помощ, не бива да бъде ощетяван, защото се превръща в наш приятел. Кой предава приятелите си?

Важно е да имате предвид, че много от агенциите предлагат пакет от основните ритуали и традиции в погребенията, който изглежда е на сравнително достъпна цена.

Ако роднините желаят нещо допълнително, то се заплаща отделно. Често агенциите, предлагащи евтина услуга, после искат доплащане за неща, които би трябвало да влизат в цената. Затова е добре подробно да се разпитва за всяка цена и това, което тя покрива.

Ние сме прозрачни и помагаме на своите приятели! Освен безплатната възможност за изготвяне на некролози, пакетите с траурни ритуали са така изготвени, че да бъде прозрачна всяка стотинка разход.

Съветът ни е винаги сами да избирате погребална агенция. Често пъти хората, разтърсени от емоция не успяват да вземат адекватно решение дали или не са доволни от конкретната погребална агенция. Използвайте интернет, за да намерите подходящата погребална агенция. Разгледайте сайта, какво предлага, цените, и реномето на агенцията.

Бъдете осъзнати за възможности от измами по различните агенции. Не се доверявайте и бъдете бдителни, колкото и да е трудно. Например ние – ще бъдем радостни да сте бдителни към нас, знаем, че приятелство не се гради току-така.

Едва, когато сте готови да поканите агента си в дома, можете да потърсите оформлението и подробностите.

Как да се справим със стреса след погребение?

Стресът, който е факт още при наличие на смърт не изчезва дори след погребението. Дори напротив, увеличава се и започва бавно и мъчително да пресира скърбящите. Ние знаем това и правим всичко по силите си да допускаме правилно разбиране относно същността на смъртта, погребението и траурните ритуали. Защо? Защото това е нормално нещо, а българите си имаме свой фолклор и свои обичаи, които могат да бъдат в помощ за справянето в такива трудни ситуации.

Справянето със стреса се крие именно в правилното разбиране на целия траурен процес. Наричаме го траурен, защото така е приет, но всъщност е нещо повече, това е извисяване, което има силата да пречупи мисленето на скърбящите в правилна посока.

Как да приемаме смъртта?

Да, тъжно е. Да, трагично е. Да, ще има липса. Да, има незаменими хора. Всичко това е вярно, но трябва да си изберем в какво да вярвате.

Всеки има право на позиция, но ние поддържаме българското и помагаме в това. Смъртта е извисяване. Смъртта е висшето нещо, което се случва с душата, която се е развивала години наред. Прехвърлянето от един живот в друг и опознаването на един паралелен свят, от който смъртта е само част.

За починал близък няма място за егоизъм, а удовлетвореност, че душата се е извисила. В българските обичаи смъртта е велик момент и не се оплаква починалия, а се организира почерпка в негова чест. Преди време всеки българин е имал своето вярване затова и го е следвал. Точно поради тази причина погребенията не са били траурното нещо, което са сега.

Зад погребално бюро ХАРОН стои семейство, което е в състояние да помогне на всеки от вас, който предстои да изживее и надживее това личностно изпитание.

Всъщност, тъгата по всичко съпътстващо стандартното погребение е неизбежна.

 • Стрес от начина, по който е починал ближния;
 • Организиране на погребение;
 • Прощаване с починалия;
 • Репатрация ако се налага;
 • Спазване на всички траурни ритуали;

Всичко това е трудно за изживяване. В тези моменти мислете за душата на починалия. За извисяването, а не за егоизма ви че този човек вече няма да е част от живота ви тук. Начините за преборването на стреса се крие във вътрешното ви убеждение, че има нещо, което не знаем и нещо, което ще разберем когато дойде и нашия час.

Драматизирането, отделяне на повече внимание на детайлите, изживяване на целия път по организиране на погребението оставете на траурната агенция и на хората, които ще ви посрещнат зад погребалното бюро. Ние знаем какво се случва във вашият ум и ще ви помогнем.

Все пак, ако вече имате свое собствено разбиране за смъртта и не сте в състояние да приемате нова гледна точка, то ние имаме няколко съвета за справяне със стреса от смъртта и предстоящото погребение:

 • Доверете се на траурната агенция, която сте избрали;
 • Фокусирайте се върху задачите, които ви очакват;
 • Работете върху психиката си и психиката на околните;
 • Не позволявайте на депресията да ви споходи;
 • Извисете се;
 • Следвайте свой собствен начин за погребване на близкия ви човек.

Само спазвайки всичко това, ще успеете да излезете по-малко стресирани от случващото се около смъртта на близък човек.

Знаем, че можете да бъдете сили и да се фокусирате върху настоящите задачи по погребение и по справяне с мисълта от споходилата ви тъга. Много често, силните хора изпитват стреса непосредствено след като всичко приключи и останат вкъщи самички след загубата. Какво следва тогава?

Семейството на траурна агенция „Харон“ ви разбира напълно и поради тази причина представя съвети за справяне след приключване на траурните ритуали и публична скръб.

5 съвета за справяне със стреса след погребение

Знаем, че траурните ритуали, погребението, починалият, спомените и какво ли още не ще ви преследва не малко време. Но всичко е във ваши ръце. Погребалните агенции имат политика единствено да ви помогнат с организирането на погребението, но не и с емоционалното и психическото ви състояние след него. Ние не сме такава погребална агенция. Ние имаме политика да бъдем приятели на всеки, който ни потърси. Нашата работа не се отнася само до това да погребем вашият близък и да ни платите. Грижа ни е за всичко, което следва и това как ще се справите след това.

Ето и нашите препоръки:

 1. Не си припомняйте детайлите по репатрацията, погребението или траурните ритуали.
 2. Не се самообвинявайте за грешки, които сте допуснали спрямо човека, който е починал.
 3. Не се затваряйте в себе си, споделяйте.
 4. Не бъдете егоисти и си припомняйте, че няма връщане назад – живота продължава.
 5. Правете добро и фокусирайте енергия в каузи.

Не се колебайте да ни потърсите и след като ритуалите по погребението са приключили, ако имате нужда. Семейството на „Харон“, което стои зад погребалното бюро и от другата страна на телефона за връзка с нас е съпричастно и знае как да помогне в конкретната ситуация.

Не забравяйте, че криете могъща сила в себе си и за да загубите някого от живота си, то със сигурност ще или сте получили нещо друго. В живота има баланс, бъдете осъзнати за силата, която притежавате. Траурната агенция не може да ви научи на това, но може да насочи мисълта ви в тази посока.

Ние ще помогнем с каквото можем и може да разчитате на целия ни екип по всеки един въпрос както организационен, така и емоционален. Организирането на погребение и преживяването на иначе така трагичната смърт е предизвикателство за всеки. Въпрос на избор е справянето с това.

Извисеност, сила и осъзнатост, а може би и вярва в българските обичаи е ключ към ограничаване на стреса от смъртта, погребението и след погребението.

Трябва ли децата да присъстват на погребение?

Това е въпрос, който рядко се обсъжда, но който винаги застига възрастните. Ние знаем това и бихме искали максимално да ви помогнем с неговия отговор. В труден за вас момент, при избирането на траурна агенция и при решаването на редица въпроси по организирането на погребение, децата остават настрана.

Всъщност – не бива да ги забравяте! В тези моменти в тяхната психика се изграждат различни неща и е важно ние да изберем какво искаме те да разбират за смъртта на близък човек, за организацията на погребението му и за всички траурни ритуали.

Дали ще присъстват или не, на погребението е решение, което се взема съобразно психиката на детето и конкретната ситуация. По-важният въпрос е каква информация трябва да се дава на детето за самата смърт, причината за смъртта, какво означава да бъде транспортиран починалият /репатрирането му/, траурните ритуали и всичката съпътстваща информация по организация на погребението. Не е честно децата в семейството да стоят в неведение и само да чуват неща, които не разбират, но които предизвикват сълзи у семейството. Не позволявайте това!

Представяте ли си колко е стресиращо за децата да виждат всички в семейството си облечени в черно, ридаещи и безкрайно тъжни? Без да знаят всъщност какво се случва, а единственото обяснение, което им се дава да бъде – „някой отиде на небето“.

При избор на траурни услуги, в тъгата си скърбящите не обръщат внимание на това какво точно ще им предложи екипът на траурната агенция, освен стандартните услуги:

Важно е да имате предвид, че не става дума само до организирането на погребението, а до справянето със смъртта. Цялото семейство на „Харон“ не предлага просто стандартни услуги, а съпричастност, психологическа помощ и емоционално израстване.

Знаем, че в труден момент каквото и да ви кажем ние, от траурната агенция няма да е лесно за асимилиране. Абстрахирайте се от това и бъдете мъдри. Децата ви имат нужда от вас!

Травмиращо ли е за детето да присъства на погребение?

Не бива да криете от децата около вас какво всъщност ще се случва при организирането на погребение и самото погребение. По този начин ще смекчите и неговата травмираност.

Как ще го приеме детето зависи от това как му е представена информацията и каква точно информация му е поднесена.

Позволете на детето да изгради собствена представа и да се раздели, също с близкия за него, по добър начин, а не да стои в неведение. Не забравяйте за крепкостта на детската психика и възможните рискове при не добра информираност в една подобна траурна ситуация. В случай че нямате време и сили да обяснявате на детето си случващото се, то ние от траурна агенция ще се погрижим. Екипът, който ще ви посрещне зад погребалното бюро, знае правилните насоки, за да успеете да се справите с всичко по възможно най-лекият за всички начин.

Ако все пак решите сами да се справите с представянето на информацията, по смъртта на ваш близък, на децата си, както и за предстоящите траурни ритуали, е важно да познавате същността на детската психика. Този казус е по-скоро философски, но смъртта не е за пренебрегване.

Препоръчваме ви:

да следвате изброените по-долу съвети по представяне на информация на детето за смъртта на близък и за организацията на погребение:

 • Бъдете откровени;
 • Споделяйте им вашите чувства;
 • Говорете за сълзите и мъката си;
 • Приемайте децата като възрастни;
 • Споделяйте ми колкото можете повече за самия процес;
 • Важно е да бъдат съпричастни, а не изолирани.

Всъщност погребението в българския фолклор е свят ритуал, който е съпътстван с празнични обреди. Според българите, в основата на погребението стои празника. Изпращането на душата на починалия е празник за самия него, а близките му не бива да бъдат егоисти и да скърбят толкова, колкото всъщност скърбят.

Преминаването на духа от един живот в друг е знак за зрялост на душата, която се достига след години на животи и достигане до това висше ниво. В българските традиции погребението е извисен обичай, който само силно емоционалните хора могат да приемат по такъв начин, без да поддават на наложената от обществото драма.

Уповавайки се на българския фолклор, може да се достигне до всяко дете и да му бъде разказано всичко, което предстои по най-безполезния и лек начин.

Най-трудно в случая е точно тази извисеност на скърбящите. Те освен да разкажат това на детето, детето трябва и да го види у близките си. Най-трудното е да бъдат траурните ритуали представени като извисени традиционни за българите обреди.

Опитът ни показва, че колкото и откровени да бъдат скърбящите към своите деца, някои траурни ритуали е трудно да бъдат обяснени. Поради голямата мъка, поради неудобството, поради другите ангажименти, поради липсата на желание някои траурни ритуали остават не дообяснени на децата и така те започват да фантазират и да си изграждат сами грешна представа за погребението.

Как траурна агенция „Харон“ се грижи вас и вашите деца?

Първото и най-важно нещо е да ви помогне да осъзнаете в трудния момент при смърт на близък, че децата около вас са не по-малко важни от вашето лично състояние и предстоящото погребение. Хората зад погребалното бюро носят сърца и са готови да помогнат, за да не пропуснете нещо важно по организирането на погребението на вашия близък.

Ние знаем това и поемаме ангажимента да разискваме с вас това и да ви помогнем в справянето с този казус, част от всички останали въпроси, чиито решение трябва да намерите в тежък за вас период.

Вече не е необходимо да търсите и поставяте въпроси в онлайн блоговете „за или против присъствието на децата на погребение“, „правилно ли е да вземате детето си с вас на погребение“, „да заведа детето си на погребение“ и т.н. Всичко се крие във вашите сърца и само с малко помощ от траурна агенция „Харон“, която сте избрали може да сте спокойни, че няма да направите някоя грешка.

Траурна агенция „Харон“ не е просто агенция и зад погребалното бюро не стоят просто служители. Ние сме приятели на всеки, който ни избере и не просто помагаме за организацията на погребението, а за справянето с емоционалното предизвикателство на всички засегнати.

Ние сме насреща и ще ви помогнем с това да представите на децата в семейството смъртта, погребението и ритуалите по най-правилния и безболезнен начин.Позвънете сега!